×
Záruka, vrácení a pozáruční servis

Záruka

Informace ohledně práva z vadného plnění jsou obsaženy v Obchodních podmínkách. Na této stránce naleznete bližší informace o záruce a pozáručním servisu.

Při převzetí je nutné zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost nebo poškození obalu atp.). Stejně tak v den převzetí zkontrolujte kompletnost zboží a to, zda zásilka obsahuje to, co má. V opačném případě nás neprodleně o této situaci informujte.

Záruční lhůta

dva roky - platí pro kupujícího spotřebitele z celého světa
jeden rok
- platí pro kupujícího podnikatele

záruka 2 roky
otestováno

Záruka běží ode dne převzetí zboží. V případě vyřízení reklamace formou výměny nebo poskytnutím náhradního dílu neběží nová lhůta, ale pokračuje ta původní. Po vyřízení reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zboží o dobu trvání reklamace (následující den po uplatnění reklamace do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován).

Záruka se u výrobků zakoupených jako stavebnice (stavebnice, doplňky, součástky) vztahuje jen na každou součástku zvlášť. U sestavených produktů se záruka vztahuje i na kompletní zařízení. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení v důsledku využívání zboží pro jeho zamýšlený účel.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé:

- nesprávným postupem při sestavování,
- opotřebením v důsledku obvyklého využívání zboží pro jeho zamýšlený účel,
- nesprávným zacházením nebo údržbou,
- dlouhodobým zanedbáním údržby,
- používáním v nevyhovujících podmínkách (především klimatické podmínky, prašnost, teplota, vlhkost atp.),
- přírodními živly nebo vyšší mocí,
- mechanickým poškozením,
- elektrickým přepětím,
- neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou,
- úpravou nebo zásahem kupujícího (nebo jím pověřené osoby).

Uplatnění záruky

Základem každého uplatnění záruky je oboustranná komunikace vedená tak, aby se zajistil její hladký průběh a nedocházelo k prodlužování doby potřebné k vyřízení této situace. Ačkoliv preferujeme přímou komunikaci prostřednictvím naší emailové adresy, se svými případnými stížnostmi se můžete obracet také na platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Co si připravit k uplatnění záruky?

číslo faktury - toto číslo uvádějte vždy, jedná se o jedinečný identifikátor, na jehož základě můžeme nejsnadněji identifikovat konkrétní nákup 
specifikace produktu
 - název zboží, který opíšete z faktury
výrobní číslo produktu
 - pokud ho zboží má, tak ho prosím uveďte
stručný popis problému
 - stručně uveďte, o jaký problém se jedná, můžete zaslat i dokumentaci v podobě fotografií nebo krátkého videa

číslo faktury
název zboží
výrobní číslo
popis problému
Vrácení a jeho důvody

Důvodů k vrácení zboží může být hned několik. Pro snadnější orientaci nabízíme ty nejčastější níže. Může se stát, že výrobek se vám nelíbí nebo nevyhovuje - nehodí se vám k dalším kouskům do vašeho hamshacku, vybrali jste jinou variantu, chtěli jste zboží v krabičce nebo s jiným konektorem a nedopatřením jste objednali jiný. Nebo se stalo, že zboží nefunguje podle vašich představ nebo vám v zásilce něco schází. Vše má řešení! Postupujte podle pokynů u každého z důvodů nebo nám napište, rádi vám pomůžeme.

Co je se zbožím špatně?

Než budete pokračovat, připravte si vše, co budete potřebovat. Určitě to bude faktura a její číslo (tento doklad naleznete v zaslaném emailu), název zboží o který se jedná a jeho výrobní číslo (rovněž je uvedené v zaslané faktuře a fyzicky na zboží a jeho obalu).

Dalším důležitým bodem je popis problému, pokud jsme vám omylem zaslali jiný výrobek, vysvětlování bude snazší než v případě, že vám výrobek nefunguje nebo bojujete s jeho nastavením. Pokud se vám nedaří výrobek nastavit nebo zakomponovat do vašeho systému dalších zařízení, doporučujeme pročíst si manuál k danému výrobku, sednout si nad problém s chladnou hlavou a zkusit to znovu. Pokud nic z uvedeného výše vám nepomohlo, doporučujeme nás kontaktovat.

Všechny výrobky jsou otestovány, proto by byla škoda funkční výrobek bez komunikace zaslat zpět a čekat na zaslání nového a stejného (pokud je problém v zapojení, tak se bohužel nevyřeší zasláním nového kusu). Zjednodušeně lze říct, že návody jsou dobrý parťák, pokud vám nepomůže, tak napište a společně to vyřešíme!

Zboží se mi nelíbí nebo mi nevyhovuje

Dorazil vám balíček a vy se nemůžete dočkat, až ho rozbalíte a budete se těšit novou hračkou. Známe to všichni, může se stát, že se vám zboží nelíbí, navzdory fotografiím a rozměrům jste si ho představovali jinak. Nebo jste si ho objednali bez přečtení návodu a najednou jste zjistili, že má jiný konektor nebo ho nepřipojíte tak, jak jste si mysleli.

Může se stát cokoliv a zboží vám z nějakého důvodu nevyhovuje. Jak postupovat dál? Stručný postup jsme sepsali níže podle nejčastějších dotazů!

Pokud vám zboží nevyhovuje, pečlivě ho zabalte do původního obalu, vyplňte a přiložte formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a zašlete zpět k nám na adresu: Ing. Jan Šustr, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika.

Samozřejmě, vybalení zboží, prohlédnutí a případné vyzkoušení je možné. Jen je třeba dávat pozor na opotřebení nebo poškození zboží. Aby bylo možné vrátit zboží, musí být nepoškozeno, nepoškrábáno, nepopsáno atp.

Pokud bude vrácené zboží poškozeno nebo opotřebeno, bude vám naúčtován poplatek za snížení hodnoty zboží.

To je samozřejmě možné. Pokud jste si objednali více zboží, nemusíte vracet celou zásilku, ale jen to zboží, které vrátit chcete.

Toto samozřejmě neplatí v případě, že si chcete nechat například jen příslušenství zboží. Nebo pokud jste si objednali sadu zboží a chcete vrátit jen část této sady.

Původní obal sice není předmětem koupě zboží, ale i přesto vás prosíme o zaslání v původním obalu včetně jejich případných výplní. Ty zabrání poškození zboží. 

Bez zaslání původního obalu zboží se vystavujete riziku, že vám budou náklady, které jsou spojené se znovu uvedením zboží na trh naúčtovány. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a mohou být započteny s částkou za vrácené zboží.

Zásilka by měla obsahovat nepoškozené vrácené zboží v původním obalu a včetně příslušenství a vyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

Zboží prosím pečlivě zabalte, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození.

Zboží zašlete na adresu provozovny, tedy: Ing. Jan Šustr, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika.

Peníze zašleme do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy. Ovšem ne dříve, než k nám bude vrácené zboží doručeno a zkontrolováno.

Poštovné za zaslání zpět k nám hradíte vy.

Jedná se o zboží, které bylo podle vašeho přání vyrobeno nebo upraveno. Pokud požadujete jinou sadu konektorů, jiný potisk nebo kompletní custom výrobu.

Zboží nefunguje

Všechny naše sestavené výrobky jsou otestované a funkční. Je možné, že k poškození došlo při přepravě k vám nebo neodborným zásahem.

Pokud se vám nedaří zboží nastavit nebo zakomponovat do vašeho systému dalších zařízení, doporučujeme nejdříve pročíst manuál. Pokud to nepomůže, kontaktujte nás.

Jestliže je zboží opravdu poškozené nebo nefunkční, postupujte podle následujících bodů.

Pokud je zboží poškozené nebo přestalo fungovat, kontaktujte nás, společně se budeme snažit najít řešení. Může se stát, že jde o jednoduše odstranitelný problém, který můžete vyřešit vy s naší online pomocí.

Pokud se bude o větší problém, zboží  pečlivě zabalte, vyplňte a přiložte reklamační formulář a zašlete zpět k nám na adresu: Ing. Jan Šustr, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika.

Pokud jste kupující spotřebitel, záruční lhůta je 2 roky. Pokud jste nákup uskutečnil jako podnikatel, záruka trvá 1 rok. Tato lhůta běží ode dne převzetí zásilky.

Jestliže došlo k poškození zboží a záruční lhůta již vypršela nebo pokud došlo k poškození nesprávným zacházením atp., můžete využít náš pozáruční servis.

U této služby bude zásadní komunikace, protože každý z možných problémů je rozdílný a oprava jinak náročná, proto nelze stanovit jednotný ceník.

U kupujícího spotřebitele musí být reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, a to do 30 dní, pokud se nedohodneme jinak. Je třeba počítat i s dobou, která je potřebná k odbornému posouzení vady.

U podnikatele se o reklamaci rozhoduje do 40 dní od jejího uplatnění.

Zásilka by měla obsahovat zboží včetně příslušenství a vyplněný reklamační formulář včetně popisu problému (můžete využít i názorné video nebo fotky zaslané emailem).

Zboží prosím před odesláním pečlivě zabalte.

Zboží zašlete na adresu provozovny, tedy: Ing. Jan Šustr, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika.

Záruka se nevztahuje například na poškození vzniklé nesprávným postupem při sestavování zboží, opotřebením při obvyklém využívání, nesprávným zacházením, údržbou nebo zásahem, používáním v nevyhovujících podmínkách (klimatické podmínky, prašnost, teplota, vlhkost atp.), elektrickým přepětím, mechanickým poškozením atp.

Zboží je jiné, než jsem objednal

Obdrželi jste v zásilce jiné zboží než jste chtěli? Pokud je to tak, velmi se vám za tuto nepříjemnost omlouváme.

Zkontrolujte prosím vaši fakturu a objednávku. Pokud je výrobek opravdu odlišný, kontaktujte nás a rádi vám s řešením pomůžeme!

Velmi se vám za tuto nepříjemnost omlouváme. Nejdříve ze všeho nás prosím kontaktujte, pošlete nám číslo faktury (naleznete ve vaší emailové schránce) a ideálně i fotku zboží, které vám dorazilo a které jste neobjednal. Společně najdeme řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.

V zásilce mi něco chybí

Může se stát, že vám v zásilce chybí zboží, příslušenství nebo jeho část. Za tuto nepříjemnost se vám omlouváme.

Zkontrolujte prosím vaši zásilku znovu, především u příslušenství se nám často stává, že ho zákazník přehlédne nebo dokonce vyhodí spolu s výplněmi krabic.

Pokud jste ani na druhý pokus nic neobjevili, vyfoťte prosím zásilku včetně poštovního štítku. Vzhledem k tomu, že je každý kus zboží vážen, můžeme snadno určit, zda v zásilce bylo odesláno vše, co mělo být. Kontaktujte nás a domluvíme se na řešení!

Pozáruční servis

V případě, že záruční lhůta již skončila a u zboží se vyskytl problém nebo pokud došlo k poškození, na které se záruka nevztahuje, je možné využít služby pozáručního servisu.

Důležitou informací je, že tato služba je zpoplatněna a ke každému takovému servisu se přistupuje individuálně. Každé zboží je jiné, každý z možných problémů je také rozdílný, proto nelze stanovit jednotný ceník. Cenový odhad bude učiněn na základě dokumentace (fotografie, video), upřesněn bude na základě fyzického prozkoumání.

Postup

Ze všeho nejdůležitější je v tomto případě komunikace. Nejdříve nás kontaktujte na naší emailové adrese. Uvítáme popis problému ideálně s další dokumentací jako je fotografie nebo video. Nejdříve budeme muset posoudit, jaký servis bude nutné provést. Každý případ budeme posuzovat a řešit individuálně. Pokud z daných podkladů bude možné určit, jaké práce budou nezbytné provést, sdělíme cenový odhad. Na jeho základě budete moci posoudit, zda je pro Vás cena servisu přijatelná nebo zda se rozhodnete pořídit nové zboží.

S čím počítat:

- komunikace - popis problému, fotografie, videa atp.,
- čas - na komunikaci, zaslání zboží, zjištění problému, opravu a zaslání zboží zpět k Vám,
- náklady - jedná se o placenou službu, hradíte náklady za samotný servis včetně případné výměny součástek a náhradních dílů, dále náklady za dopravu k nám a zpáteční cestu k Vám,
- cenový odhad - na základě zaslaných informací a dokumentace je stanoven pouze odhad ceny, celková cena bude upřesněna po fyzickém prozkoumání zboží.

Co si připravit?

číslo faktury - jedinečný identifikátor, na jehož základě můžeme nejsnadněji identifikovat konkrétní nákup 
specifikace produktu
 - název zboží, který opíšete z faktury
popis problému
 - popis problému včetně dokumentace v podobě fotografií a videa

manuals

Home

Settings

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in