×
EUROPEAN PLATFORM FOR DISPUTE RESOLUTION

The basis of any warranty claim is two-way communication to ensure that it proceeds smoothly and does not prolong the time required to deal with the situation. We prefer direct communication via our email address.

In the event that a Consumer dispute arises between the Buyer as a Consumer and the Seller, which cannot be resolved by mutual agreement, the Buyer is entitled to submit a proposal for Out-of-Court settlement of such dispute to the competent body for Out-of-Court settlement of Consumer disputes, which is:

Czech Trade Inspection Authority
Central Inspection - ADR
European Consumer Centre
Štěpánská 44
110 00 Prague 1
ID No.: 000 20 869
www.coi.cz
adr@coi.cz


The Buyer may also use the online dispute resolution platform established by the European Commission, available at http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

EVROPSKÁ PLATFORMA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ

Základem každého uplatnění záruky je oboustranná komunikace vedená tak, aby se zajistil juju hladký průběh a nedocházelo k prodlužování doby potřebné k vyřízení této situace. Preferujeme přímou komunikaci prostřednictvím naší emailové adresy.

V případě, že dojde mezi kupujícím jako spotřebitelem a prOdávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - ADR
Evropské spotřebitelské centrum 
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
IČ: 000 20 869
www.coi.cz
www.ceskyspotrebitel.cz
adr@coi.cz


Kupující také může vyžít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

manuals

Home

Settings

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in